Новини сайтів КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ №НОД/57/24 від 24.01.2024 "Про особливості організації освітнього процесу у весняному семестрі 2023/2024 н.р. у змішаному режимі"

Відповідно до рішення Вченої ради університету від 15 січня 2024 року (протокол №1) та з метою забезпечення якісної фахової практичної підготовки здобувачів вищої освіти,

Н А К А З У Ю:

НОД/420/24 від 29.05.2024 "Про преміювання працівників за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection"

З метою підвищення впливовості наукових досліджень Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заохочення дослідників до розширення існуючих і налагодження нових міжнародних наукових зв’язків та оприлюднення наукових результатів у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection, та зростання рейтингу університету

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ №НОД/384/24 ВІД ХХ.05.2024 "Про внесення змін до наказу від 13.03.2024 № НОД/178/24 «Про організацію виборів ректора»"

У зв’язку з обранням голови Студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, на підставі подання Студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 08.05.2024 № Рвх/1001/1791/24 та подання Профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Університету (протокол від 09.05.2024 № ПК-30),

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ №НОД/406/24 ВІД ХХ.05.2024 "Про проведення Міжнародного Форуму зі штучного інтелекту: глобальний діалог 05 - 06 червня 2024 року"

З метою залучення учнівської та студентської молоді, науковців і підприємців до участі у дослідницьких програмах і проєктної діяльності, задля їх подальшої комерціалізації, створення стартапів і виведення інноваційних продуктів на міжнародний та національний ринки,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ №НОД/393/24 ВІД хх.05.2024 "Про затвердження в новій редакції положення про відділ матеріально- технічного постачання департаменту майнових і соціальних питань КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою підвищення рівня соціального забезпечення в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НАКАЗУЮ:

Наказ №НОД/391/24 від 21.05.2024 "Про внесення змін до редакцій 2020 та 2021 років освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 125 Кібербезпека"

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» та рішення Вченої ради університету від 13 травня 2024 р. (протокол № 5)

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ №НОД/381/24 від хх.05.2024 "Про проведення підсумкової науково-практичної конференції ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі штучного інтелекту 2024 з міжнародною участю"

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів, сприяння розв’язанню проблем і практичних завдань у галузі штучного інтелекту та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України №235 від 27.02.2024,

НАКАЗУЮ:

Розпорядження №РП/181/24 від 15.05.2024 "Про оновлення інформації на сайтах структурних підрозділів"

Враховуючи велику кількість звернень від вступників щодо інформаційного наповнення сайтів структурних підрозділів та їх відповідності Правилам прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2024 р.,

ПРОПОНУЮ:

НАКАЗ №НОД/355/24 ВІД 09.05.2024 "Про Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»"

Про Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» З метою вдосконалення діяльності музейної справи в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

НАКАЗУЮ:

1. Перейменувати:

Наказ №НОД/353/24 від 09.05.2024 "Про затвердження складу стипендіальної комісії університету"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» та з метою належного та своєчасного вирішення питань стипендіального забезпечення,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ №НОД/350/24 ВІД 09.05.2024 "Про проведення дня факультету інформатики та обчислювальної техніки «Day F»

З метою популяризації та розвитку інженерної і наукової думки серед молоді, створення позитивного іміджу університету, підвищення вмотивованості студентів та створення умов задоволення освітніх потреб і підтримки обдарованих студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

НАКАЗУЮ:

Сторінки

Підписатися на Відкриті дані збирач - Новини сайтів КПІ ім.Ігоря Сікорського

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.